بازی‌ ویارئال - لوانته

لالیگا هفته 11

ویارئال

1 1

لوانته

18:45 1397/08/13

بازی های رو در روی ویارئال و لوانته

لالیگا

ویارئال

2
0

لوانته

21:00
1397/12/19
لالیگا

لوانته

1
2

ویارئال

21:00
1396/10/30
لالیگا

ویارئال

0
1

لوانته

22:45
1396/05/30
لالیگا

لوانته

0
3

ویارئال

14:30
1394/12/09