بازی‌ زنیت - اسلاویا پراگ

لیگ اروپا - گروه C هفته 1

زنیت

1 0

اسلاویا پراگ

20:25 1397/07/12

بازی های رو در روی زنیت و اسلاویا پراگ

لیگ اروپا

زنیت

0
2

اسلاویا پراگ

23:30
1397/09/22