بازی برزیل - آرژانتین

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

برزیل

1 0

آرژانتین

21:30 1397/07/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
7
خطا
9
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
2
14
خطا
21
3
آفساید
1
22
ضربه آزاد
16
12
موقعیت گل
11
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
5
1
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
2
7
خطا
12
2
آفساید
1
12
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
8
67
٪ مالکیت توپ
33
2
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برزیل و آرژانتین

کوپا آمريکا فینال

برزیل

0
1

آرژانتین

04:30
1400/04/20
دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

1
0

برزیل

20:30
1398/08/24
کوپا آمريکا نیمه نهایی

آرژانتین

0
2

برزیل

05:00
1398/04/12
دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

1
0

برزیل

14:35
1396/03/19

اخبار بازی