بازی‌ وستهام - بیرمنگام

جام حذفی انگلیس - FA Cup

وستهام

2 0

بیرمنگام

16:00 1397/10/15

بازی های رو در روی وستهام و بیرمنگام

لیگ برتر انگلیس

بیرمنگام

1
0

وستهام

17:00
1389/11/17
لیگ برتر انگلیس

وستهام

2
2

بیرمنگام

18:30
1389/08/15
لیگ برتر انگلیس

بیرمنگام

0
2

وستهام

23:15
1388/11/21
لیگ برتر انگلیس

وستهام

0
1

بیرمنگام

18:30
1388/09/21