بازی‌ الزورا - الوصل امارات

لیگ قهرمانان آسیا - گروه A هفته 1

الزورا

5 0

الوصل امارات

17:30 1397/12/20

بازی های رو در روی الزورا و الوصل امارات

لیگ قهرمانان آسیا

الزورا

5
1

الوصل امارات

22:30
1398/02/31

اخبار بازی