حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ارزروم‌اسپور - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ارزروم‌اسپور

1 1

گالاتاسارای

19:30 1397/12/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
11
خطا
7
2
آفساید
1
1
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
6
42
٪ مالکیت توپ
58
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
9
11
خطا
11
4
آفساید
1
2
ضربه آزاد
7
18
موقعیت گل
14
47
٪ مالکیت توپ
53
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
7
6
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
7
0
خطا
4
2
آفساید
0
1
ضربه آزاد
1
12
موقعیت گل
8
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3