حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی چلسی - فرانکفورت

لیگ اروپا نیمه نهایی

چلسی

1(4) (3)1

فرانکفورت

23:30 1398/02/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
4
کرنر
3
6
خطا
10
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
18
پرتاب دستی
10
10
کرنر
9
19
خطا
25
2
آفساید
4
29
ضربه آزاد
20
16
موقعیت گل
14
56
٪ مالکیت توپ
44
3
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
7
6
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
4
36
پرتاب دستی
28
2
کرنر
3
6
خطا
12
0
آفساید
2
14
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
8
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
8
4
کرنر
3
7
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی چلسی و فرانکفورت

لیگ اروپا نیمه نهایی

چلسی

1
1

فرانکفورت

23:30
1398/02/12

اخبار بازی