حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آرسنال - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

آرسنال

1 2

برایتون

23:45 1398/09/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
5
7
خطا
3
4
آفساید
0
3
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
8
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
5
9
کرنر
9
10
خطا
11
7
آفساید
0
11
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
20
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
6
4
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
9
5
کرنر
4
3
خطا
8
3
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
12
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی آرسنال و برایتون

انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

آرسنال

20:00
1398/02/15
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
1

برایتون

20:45
1397/10/05
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
2

برایتون

17:00
1396/12/13
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
2

آرسنال

14:30
1396/07/09

اخبار بازی