بازی کامبوج - هنگ کنگ

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

کامبوج

1 1

هنگ کنگ

16:00 1398/06/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کارت زرد
0
2
کارت زرد
3
0
کارت زرد
3

بازی های رودرروی کامبوج و هنگ کنگ

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C

کامبوج

0
2

هنگ کنگ

15:30
1398/08/28
دوستانه ملی بین المللی

هنگ کنگ

2
0

کامبوج

15:00
1395/07/15
دوستانه ملی بین المللی

کامبوج

2
4

هنگ کنگ

16:30
1395/06/11

اخبار بازی