بازی هنگ کنگ - ایران

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

هنگ کنگ

0 2

ایران

16:30 1398/06/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
1
موقعیت گل
8
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
12
1
کرنر
12
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
18
1
موقعیت گل
17
39
٪ مالکیت توپ
61
4
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
11
1
شوت داخل چارچوب
6
17
پرتاب دستی
17
1
کرنر
8
5
ضربه آزاد
12
0
موقعیت گل
9
41
٪ مالکیت توپ
59
3
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
4
7
پرتاب دستی
5

اخبار بازی