بازی ایران - کامبوج

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

ایران

14 0

کامبوج

17:00 1398/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
7
خطا
5
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
2
69
٪ مالکیت توپ
31
1
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
9
شوت داخل چارچوب
1
5
پرتاب دستی
7
10
کرنر
0
15
خطا
7
3
آفساید
1
12
ضربه آزاد
13
27
موقعیت گل
2
73
٪ مالکیت توپ
27
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
9
شوت خارج از چارچوب
1
18
شوت داخل چارچوب
1
15
پرتاب دستی
14
5
کرنر
0
8
خطا
2
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
14
موقعیت گل
0
77
٪ مالکیت توپ
23
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
0
9
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
7

ویدیوهای بازی ایران و کامبوج

اخبار بازی