بازی ایران - بحرین

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

ایران

3 0

بحرین

21:00 1400/03/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
3
خطا
5
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
1
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
11
5
کرنر
0
5
خطا
10
1
آفساید
0
17
ضربه آزاد
9
15
موقعیت گل
4
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
6
6
شوت خارج از چارچوب
4
9
شوت داخل چارچوب
0
17
پرتاب دستی
18
2
کرنر
0
2
خطا
5
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
4
10
موقعیت گل
1
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی ایران و بحرین

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C

ایران

0
1

بحرین

20:00
1398/07/23
جام ملت هاي آسيا گروه C

بحرین

0
2

ایران

12:30
1393/10/21
غرب آسیا گروه B

بحرین

0
0

ایران

17:55
1391/09/22
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه E)

ایران

1
1

بحرین

19:00
1390/08/20

اخبار بازی