حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آاس رم - آث میلان

ایتالیا سری آ (هفته 9)

آاس رم

2 1

آث میلان

20:30 1398/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
6
4
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
4
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
8
12
خطا
17
2
آفساید
1
17
ضربه آزاد
15
10
موقعیت گل
8
46
٪ مالکیت توپ
54
4
کارت زرد
5
3
نجات دروازه
3
5
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
2
8
خطا
10
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
4
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
5
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی آاس رم و آث میلان

ایتالیا سری آ

آث میلان

1
1

آاس رم

23:00
1397/11/14
ایتالیا سری آ

آاس رم

1
2

آث میلان

23:00
1397/06/09
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
0

آاس رم

23:15
1396/12/06
ایتالیا سری آ

آاس رم

2
0

آث میلان

19:30
1396/07/09