بازی اکوادور - کلمبیا

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

اکوادور

0 1

کلمبیا

04:30 1398/08/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
5
6
خطا
9
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
7
12
خطا
20
2
آفساید
1
19
ضربه آزاد
11
12
موقعیت گل
17
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
8
2
کرنر
2
6
خطا
11
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
8
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی اکوادور و کلمبیا

کوپا آمريکا گروه B

اکوادور

0
1

کلمبیا

04:30
1400/03/24
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

1
6

اکوادور

00:30
1399/08/28
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

2
0

اکوادور

01:30
1396/01/09
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

1
3

کلمبیا

01:00
1395/01/11

اخبار بازی