بازی تراکتور - مس کرمان

جام حذفی ایران 1/4 نهایی

تراکتور

4 1

مس کرمان

15:00 1398/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و مس کرمان

جام حذفی ایران فينال

تراکتور

1
0

مس کرمان

16:10
1392/11/25
لیگ برتر جام خليج فارس

تراکتور

1
1

مس کرمان

15:00
1392/10/03
لیگ برتر جام خليج فارس

مس کرمان

0
0

تراکتور

19:00
1392/05/25
لیگ برتر جام خليج فارس

تراکتور

3
1

مس کرمان

15:00
1391/10/16

اخبار بازی