بازی ایتالیا - لهستان

(لیگ ملت‌های اروپا) لیگ A گروه 1 (هفته 1)

ایتالیا

2 0

لهستان

23:15 1399/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
0
4
خطا
5
3
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
0
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
0
17
پرتاب دستی
9
9
کرنر
0
9
خطا
14
5
آفساید
2
16
ضربه آزاد
13
19
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
9
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
31
پرتاب دستی
18
3
کرنر
0
5
خطا
9
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی ایتالیا و لهستان

(لیگ ملت‌های اروپا) لیگ A گروه 1

ایتالیا

0
0

لهستان

22:15
1399/07/20
لیگ A گروه 3

ایتالیا

1
0

لهستان

22:15
1397/07/22
لیگ ملت‌های اروپا لیگ A

لهستان

1
1

ایتالیا

23:15
1397/06/16
لیگ A گروه 3

لهستان

1
1

ایتالیا

23:15
1397/06/16

اخبار بازی