بازی پیکان - پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 22)

پیکان

1 3

پرسپولیس

21:00 1399/04/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

2
0

پیکان

21:15
1400/05/08
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

0
1

پرسپولیس

17:15
1399/11/26
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

1
2

پرسپولیس

18:00
1398/07/28
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

2
0

پیکان

17:45
1398/01/15

ویدیوهای بازی پیکان و پرسپولیس

اخبار بازی