حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آث میلان - کالیاری

ایتالیا سری آ (هفته 38)

آث میلان

3 0

کالیاری

23:15 1399/05/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
2
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
6
16
خطا
7
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
4
5
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
5
10
خطا
1
1
آفساید
0
1
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی آث میلان و کالیاری

ایتالیا سری آ

آث میلان

2
0

کالیاری

17:30
1398/10/21
ایتالیا سری آ

کالیاری

0
3

آث میلان

23:00
1397/11/21
ایتالیا سری آ

آث میلان

1
1

کالیاری

23:00
1397/06/25
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
1

کالیاری

20:30
1396/11/01

ویدیوهای بازی آث میلان و کالیاری

اخبار بازی