بازی پاری سن ژرمن - لیون

فرانسه لیگ یک (هفته 14)

پاری سن ژرمن

0 1

لیون

23:30 1399/09/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
6
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
5
11
خطا
17
2
آفساید
3
20
ضربه آزاد
13
7
موقعیت گل
8
65
٪ مالکیت توپ
35
4
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
3
5
خطا
7
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
4
71
٪ مالکیت توپ
29
4
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و لیون

فرانسه لیگ یک

پاری سن ژرمن

1
1

لیون

23:15
1400/10/19
فرانسه لیگ یک

لیون

1
2

پاری سن ژرمن

23:15
1400/06/28
فرانسه لیگ یک

پاری سن ژرمن

4
2

لیون

23:30
1400/01/01
لیگ کاپ فرانسه لیگ کاپ

لیون

0
0

پاری سن ژرمن

23:40
1399/05/10

اخبار بازی