بازی لیون - پاری سن ژرمن

فرانسه لیگ یک (هفته 30)

لیون

2 4

پاری سن ژرمن

23:30 1400/01/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
4
خطا
7
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
7
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
4
14
خطا
15
4
آفساید
1
16
ضربه آزاد
18
8
موقعیت گل
14
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
0
5
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
9
1
کرنر
0
10
خطا
8
4
آفساید
1
8
ضربه آزاد
13
6
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی لیون و پاری سن ژرمن

فرانسه لیگ یک

پاری سن ژرمن

1
1

لیون

23:15
1400/10/19
فرانسه لیگ یک

لیون

1
2

پاری سن ژرمن

23:15
1400/06/28
فرانسه لیگ یک

لیون

1
0

پاری سن ژرمن

23:30
1399/09/23
لیگ کاپ فرانسه لیگ کاپ

لیون

0
0

پاری سن ژرمن

23:40
1399/05/10

اخبار بازی