بازی اورتون - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 2)

اورتون

5 2

وست برومویچ

16:00 1399/06/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
9
کرنر
1
3
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
3
10
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
2
2
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
11
کرنر
1
9
خطا
11
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
10
17
موقعیت گل
6
72
٪ مالکیت توپ
28
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
2
2
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
0
6
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
1
79
٪ مالکیت توپ
21
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اورتون و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
0

وست برومویچ

21:30
1399/12/14
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
1

اورتون

18:30
1396/10/30
انگلیس لیگ برتر

اورتون

0
0

وست برومویچ

18:30
1396/10/05
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
3

اورتون

18:30
1395/12/21

اخبار بازی