بازی برایتون - پورتموث

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

برایتون

4 0

پورتموث

23:15 1399/06/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
8
4
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
4
12
موقعیت گل
6
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
12
8
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
9
23
موقعیت گل
10
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
4
9
شوت خارج از چارچوب
4
10
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
4
4
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
11
موقعیت گل
4
63
٪ مالکیت توپ
37
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
2

اخبار بازی