بازی پرستون - برایتون

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

پرستون

0 2

برایتون

21:30 1399/07/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
6
خطا
3
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
8
9
خطا
8
2
آفساید
3
12
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
11
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
5
0
کرنر
4
3
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
4
2
موقعیت گل
6
45
٪ مالکیت توپ
55
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی پرستون و برایتون

قهرمانی انگلیس قهرمانی

برایتون

0
0

پرستون

18:30
1394/12/15
قهرمانی انگلیس قهرمانی

پرستون

0
0

برایتون

17:30
1394/08/02

اخبار بازی