بازی پاری سن ژرمن - لایپزیش

لیگ قهرمانان اروپا گروه H (هفته 1)

پاری سن ژرمن

1 0

لایپزیش

23:30 1399/09/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
8
خطا
10
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
6
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
12
2
کرنر
6
15
خطا
19
0
آفساید
1
18
ضربه آزاد
14
8
موقعیت گل
14
40
٪ مالکیت توپ
60
5
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
3
21
پرتاب دستی
22
1
کرنر
4
7
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
8
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و لایپزیش

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

پاری سن ژرمن

2
2

لایپزیش

23:30
1400/08/12
لیگ قهرمانان اروپا گروه A

لایپزیش

2
3

پاری سن ژرمن

22:30
1400/07/27
لیگ قهرمانان اروپا گروه H

پاری سن ژرمن

1
2

لایپزیش

23:30
1399/08/14
لیگ قهرمانان اروپا نیمه نهایی

پاری سن ژرمن

3
0

لایپزیش

23:30
1399/05/28

اخبار بازی