بازی منچستریونایتد - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 9)

منچستریونایتد

1 0

وست برومویچ

23:30 1399/09/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
6
خطا
9
0
آفساید
1
11
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
2
12
خطا
17
1
آفساید
1
18
ضربه آزاد
12
17
موقعیت گل
7
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
6
8
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
0
6
خطا
8
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی منچستریونایتد و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

منچستریونایتد

1
1

وست برومویچ

17:30
1399/11/26
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
0

منچستریونایتد

19:30
1397/01/26
انگلیس لیگ برتر

منچستریونایتد

2
1

وست برومویچ

17:45
1396/09/26
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
0

منچستریونایتد

18:30
1396/01/12

اخبار بازی