بازی نفت‌ مسجدسلیمان - پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 3)

نفت‌ مسجدسلیمان

0 0

پرسپولیس

16:35 1399/09/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نفت‌ مسجدسلیمان و پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

2
1

نفت‌ مسجدسلیمان

20:45
1399/05/03
ليگ برتر لیگ برتر ایران

نفت‌ مسجدسلیمان

1
0

پرسپولیس

16:15
1398/09/01
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

0
0

نفت‌ مسجدسلیمان

16:00
1397/12/04
لیگ برتر لیگ برتر ایران

نفت‌ مسجدسلیمان

0
0

پرسپولیس

20:30
1397/05/26

اخبار بازی