بازی ذوب آهن - پیکان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 3)

ذوب آهن

1 1

پیکان

16:20 1399/09/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و پیکان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

0
1

پیکان

16:00
1399/12/27
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

4
1

ذوب آهن

20:45
1399/04/14
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
2

پیکان

16:45
1398/08/03
لیگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
0

پیکان

18:00
1398/01/24

اخبار بازی