بازی سپاهان - سایپا

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 4)

سپاهان

1 1

سایپا

16:20 1399/09/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپاهان و سایپا

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

1
0

سایپا

16:30
1400/01/16
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

0
0

سایپا

21:00
1399/04/15
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
0

سپاهان

16:45
1398/08/03
لیگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

5
2

سایپا

19:00
1398/01/29

اخبار بازی