بازی فولاد - سایپا

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 6)

فولاد

3 0

سایپا

15:00 1399/09/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فولاد و سایپا

ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

1
2

سایپا

19:40
1400/03/08
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
0

فولاد

20:30
1399/05/20
ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

0
0

سایپا

15:15
1398/09/13
لیگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

0
1

سایپا

16:00
1397/12/16

اخبار بازی