بازی کلمبیا - اروگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 3)

کلمبیا

0 3

اروگوئه

00:00 1399/08/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
9
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
1
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
2
18
پرتاب دستی
8
6
کرنر
1
17
خطا
18
1
آفساید
1
19
ضربه آزاد
17
5
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
5
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
4
32
پرتاب دستی
14
3
کرنر
0
8
خطا
12
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
2
66
٪ مالکیت توپ
34
4
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی کلمبیا و اروگوئه

کوپا آمريکا یک چهارم نهایی

کلمبیا

0
0

اروگوئه

02:30
1400/04/13
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

2
2

کلمبیا

00:00
1395/07/21
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

0
3

اروگوئه

02:30
1394/07/22
جام جهانی يک هشتم نهايي

اروگوئه

0
2

کلمبیا

00:30
1393/04/08

اخبار بازی