بازی برزیل - ونزوئلا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 3)

برزیل

1 0

ونزوئلا

04:00 1399/08/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
6
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
2
77
٪ مالکیت توپ
23
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
8
7
کرنر
2
13
خطا
12
3
آفساید
0
12
ضربه آزاد
16
11
موقعیت گل
4
74
٪ مالکیت توپ
26
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
19
پرتاب دستی
17
3
کرنر
1
7
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
2
71
٪ مالکیت توپ
29
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی برزیل و ونزوئلا

کوپا آمريکا گروه B

ونزوئلا

0
3

برزیل

01:30
1400/03/24
کوپا آمريکا گروه A

ونزوئلا

0
0

برزیل

05:00
1398/03/29
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

2
0

ونزوئلا

04:00
1395/07/21
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

ونزوئلا

1
3

برزیل

04:30
1394/07/22

ویدیوهای بازی برزیل و ونزوئلا

اخبار بازی