بازی اروگوئه - برزیل

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 4)

اروگوئه

0 2

برزیل

02:30 1399/08/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
8
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
13
6
کرنر
2
16
خطا
12
2
آفساید
1
13
ضربه آزاد
15
5
موقعیت گل
6
41
٪ مالکیت توپ
59
4
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
4
24
پرتاب دستی
19
4
کرنر
1
8
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
2
37
٪ مالکیت توپ
63
4
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی اروگوئه و برزیل

دوستانه ملی بین المللی

اروگوئه

0
1

برزیل

23:30
1397/08/25
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

4
1

اروگوئه

03:30
1396/01/04
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

2
2

برزیل

05:15
1395/01/07
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

اروگوئه

2
2

برزیل

5:15
1395/01/07

ویدیوهای بازی اروگوئه و برزیل

اخبار بازی