بازی اکوادور - کلمبیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 4)

اکوادور

6 1

کلمبیا

00:30 1399/08/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
9
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
7
5
کرنر
4
17
خطا
17
2
آفساید
1
16
ضربه آزاد
19
13
موقعیت گل
9
53
٪ مالکیت توپ
47
5
کارت زرد
5
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
3
10
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
11
3
کرنر
4
8
خطا
12
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
4
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی اکوادور و کلمبیا

کوپا آمريکا گروه B

اکوادور

0
1

کلمبیا

04:30
1400/03/24
دوستانه ملی بین المللی

کلمبیا

1
0

اکوادور

04:30
1398/08/29
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

2
0

اکوادور

01:30
1396/01/09
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

1
3

کلمبیا

01:00
1395/01/11

ویدیوهای بازی اکوادور و کلمبیا

اخبار بازی