بازی پرو - آرژانتین

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 4)

پرو

0 2

آرژانتین

04:00 1399/08/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
10
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
13
5
موقعیت گل
7
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
3
3
کرنر
6
17
خطا
14
3
آفساید
1
15
ضربه آزاد
21
10
موقعیت گل
13
52
٪ مالکیت توپ
48
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
5
7
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
3
22
پرتاب دستی
10
0
کرنر
3
7
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
6
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی پرو و آرژانتین

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

0
0

آرژانتین

03:00
1396/07/14
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

آرژانتین

2
2

پرو

05:45
1395/07/16

ویدیوهای بازی پرو و آرژانتین

اخبار بازی