بازی برایتون - شفیلد یونایتد

انگلیس لیگ برتر (هفته 14)

برایتون

1 1

شفیلد یونایتد

15:30 1399/09/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
5
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
2
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
14
کرنر
2
9
خطا
11
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
10
21
موقعیت گل
5
73
٪ مالکیت توپ
27
1
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
4
8
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
8
کرنر
1
4
خطا
6
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
15
موقعیت گل
3
81
٪ مالکیت توپ
19
0
کارت زرد
5
0
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برایتون و شفیلد یونایتد

انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
1

شفیلد یونایتد

23:30
1400/02/04
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

شفیلد یونایتد

18:30
1398/12/03
انگلیس لیگ برتر

شفیلد یونایتد

1
0

برایتون

18:30
1398/09/30

ویدیوهای بازی برایتون و شفیلد یونایتد

اخبار بازی