بازی ولفسبرگر - تاتنهام

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

ولفسبرگر

1 4

تاتنهام

21:25 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
8
خطا
9
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
11
42
٪ مالکیت توپ
58
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
5
11
پرتاب دستی
17
2
کرنر
3
16
خطا
15
4
آفساید
0
13
ضربه آزاد
18
9
موقعیت گل
19
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
8
21
پرتاب دستی
25
2
کرنر
2
8
خطا
6
4
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
8
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی ولفسبرگر و تاتنهام

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

ولفسبرگر

0
4

تاتنهام

20:30
1399/12/06

ویدیوهای بازی ولفسبرگر و تاتنهام

اخبار بازی