بازی بنفیکا - آرسنال

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

بنفیکا

1 1

آرسنال

23:30 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
8
خطا
4
0
آفساید
7
11
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
3
40
٪ مالکیت توپ
60
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
12
3
کرنر
4
10
خطا
10
0
آفساید
10
17
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
7
38
٪ مالکیت توپ
62
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
21
1
کرنر
1
2
خطا
6
0
آفساید
3
6
ضربه آزاد
2
4
موقعیت گل
4
35
٪ مالکیت توپ
65
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
4
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی بنفیکا و آرسنال

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

بنفیکا

2
3

آرسنال

21:25
1399/12/07
بین المللی Emirates Cup

بنفیکا

2
5

آرسنال

19:50
1396/05/07
بین المللی دوستانه باشگاهی

بنفیکا

1
5

آرسنال

19:50
1393/05/11

اخبار بازی