بازی انتورپ - گلاسکو رنجرز

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

انتورپ

3 4

گلاسکو رنجرز

23:30 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
4
خطا
4
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
8
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
11
0
کرنر
4
11
خطا
12
2
آفساید
2
15
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
16
47
٪ مالکیت توپ
53
4
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
8
5
شوت داخل چارچوب
6
18
پرتاب دستی
22
0
کرنر
2
7
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
8
37
٪ مالکیت توپ
63
4
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
4
7
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی انتورپ و گلاسکو رنجرز

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

انتورپ

2
5

گلاسکو رنجرز

21:25
1399/12/07

اخبار بازی