بازی چوکا تالش - فجر سپاسی

دسته یک لیگ آزادگان (هفته 10)

چوکا تالش

3 2

فجر سپاسی

14:00 1399/10/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی چوکا تالش و فجر سپاسی

دسته یک لیگ آزادگان

چوکا تالش

0
2

فجر سپاسی

19:20
1400/03/11

اخبار بازی