بازی بادران تهران - مس کرمان

دسته یک لیگ آزادگان (هفته 12)

بادران تهران

2 1

مس کرمان

14:00 1399/11/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بادران تهران و مس کرمان

دسته یک لیگ آزادگان

بادران تهران

1
0

مس کرمان

20:10
1400/03/24
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

مس کرمان

2
1

بادران تهران

19:50
1399/04/16
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

بادران تهران

1
2

مس کرمان

14:45
1398/08/13
جام حذفی ایران 1/16 نهایی

بادران تهران

1
1

مس کرمان

15:00
1398/07/06

ویدیوهای بازی بادران تهران و مس کرمان

اخبار بازی