بازی وست برومویچ - لیدز

انگلیس لیگ برتر (هفته 16)

وست برومویچ

0 5

لیدز

21:30 1399/10/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
2
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
1
موقعیت گل
9
30
٪ مالکیت توپ
70
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
10
6
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
14
25
٪ مالکیت توپ
75
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
7
4
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
5
20
٪ مالکیت توپ
80
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی وست برومویچ و لیدز

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
3

لیدز

19:30
1400/03/02
چمپیونشیپ Championship

لیدز

1
1

وست برومویچ

20:45
1398/10/11
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

0
1

لیدز

22:15
1398/07/09
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

0
4

لیدز

23:15
1397/12/10

اخبار بازی