بازی برایتون - ولورهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 17)

برایتون

3 3

ولورهمپتون

21:00 1399/10/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
6
6
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
7
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
8
13
خطا
8
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
13
13
موقعیت گل
11
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
2
7
خطا
5
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
5
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی برایتون و ولورهمپتون

انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

ولورهمپتون

18:30
1398/12/17
انگلیس لیگ برتر

ولورهمپتون

2
2

برایتون

20:00
1398/09/17
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

ولورهمپتون

18:30
1398/01/31
انگلیس لیگ برتر

ولورهمپتون

0
1

برایتون

17:30
1397/08/05

اخبار بازی