بازی آرسنال - نیوکسل

انگلیس لیگ برتر (هفته 19)

آرسنال

3 0

نیوکسل

23:30 1399/10/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
3
خطا
3
3
آفساید
0
3
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
1
67
٪ مالکیت توپ
33
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
7
کرنر
2
9
خطا
8
4
آفساید
1
9
ضربه آزاد
13
20
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
11
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
1
6
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
13
موقعیت گل
3
65
٪ مالکیت توپ
35
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آرسنال و نیوکسل

انگلیس لیگ برتر

آرسنال

2
0

نیوکسل

17:30
1400/02/12
جام حذفی انگلیس FA Cup

نیوکسل

0
2

آرسنال

21:00
1399/10/20
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
4

آرسنال

20:00
1398/11/27
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
0

نیوکسل

17:30
1398/05/20

اخبار بازی