بازی لیورپول - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 22)

لیورپول

0 1

برایتون

23:45 1399/11/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
7
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
3
12
خطا
6
0
آفساید
3
9
ضربه آزاد
11
11
موقعیت گل
13
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
3
5
خطا
3
0
آفساید
2
5
ضربه آزاد
4
9
موقعیت گل
8
65
٪ مالکیت توپ
35
3
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی لیورپول و برایتون

انگلیس لیگ برتر

لیورپول

1
1

برایتون

16:00
1399/09/08
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

3
1

برایتون

23:45
1399/04/18
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
2

لیورپول

18:30
1398/09/09
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

1
0

برایتون

18:30
1397/10/22

اخبار بازی