بازی تاتنهام - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 23)

تاتنهام

2 0

وست برومویچ

15:30 1399/11/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
0
6
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
2
70
٪ مالکیت توپ
30
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
0
16
خطا
12
1
آفساید
4
16
ضربه آزاد
18
13
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
0
10
خطا
8
0
آفساید
4
12
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی تاتنهام و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

1
0

وست برومویچ

15:30
1399/08/18
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

0
1

وست برومویچ

18:30
1397/02/15
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
1

تاتنهام

18:30
1396/09/04
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
4

تاتنهام

16:00
1395/10/25

ویدیوهای بازی تاتنهام و وست برومویچ

اخبار بازی