بازی یوونتوس - لا اسپزیا

ایتالیا سری آ (هفته 25)

یوونتوس

3 0

لا اسپزیا

23:15 1399/12/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
6
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
3
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
10
14
خطا
13
4
آفساید
2
14
ضربه آزاد
19
20
موقعیت گل
10
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
6
8
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
3
9
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
6
8
خطا
5
3
آفساید
2
6
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
7
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی یوونتوس و لا اسپزیا

ایتالیا سری آ

یوونتوس

4
1

لا اسپزیا

17:30
1399/08/11

اخبار بازی