بازی وستهام - تاتنهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 25)

وستهام

2 1

تاتنهام

15:30 1399/12/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
4
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
10
29
٪ مالکیت توپ
71
0
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
7
14
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
15
4
موقعیت گل
20
31
٪ مالکیت توپ
69
4
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
13
4
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
5
10
خطا
1
0
آفساید
0
1
ضربه آزاد
10
1
موقعیت گل
10
33
٪ مالکیت توپ
67
4
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
8
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی وستهام و تاتنهام

انگلیس لیگ برتر

وستهام

3
3

تاتنهام

19:00
1399/07/27
انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
2

تاتنهام

23:45
1399/04/03
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

3
2

وستهام

16:00
1398/09/02
انگلیس لیگ برتر

وستهام

1
0

تاتنهام

16:00
1398/02/07

اخبار بازی