بازی لوکزامبورگ - پرتغال

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

لوکزامبورگ

1 3

پرتغال

23:15 1400/01/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
6
خطا
6
2
آفساید
3
10
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
11
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
6
8
پرتاب دستی
13
4
کرنر
9
9
خطا
15
2
آفساید
5
21
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
22
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
9
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
12
16
پرتاب دستی
22
3
کرنر
5
3
خطا
9
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
2
5
موقعیت گل
11
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
6
8
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی لوکزامبورگ و پرتغال

یورو گروه B مقدماتی

پرتغال

2
0

لوکزامبورگ

17:30
1398/08/26
یورو گروه B مقدماتی

لوکزامبورگ

0
3

پرتغال

22:15
1398/07/19
دوستانه ملی بین المللی

پرتغال

2
0

لوکزامبورگ

23:00
1394/08/26
مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه F

لوکزامبورگ

0
3

پرتغال

20:30
1392/07/23

اخبار بازی