بازی آذربایجان - پرتغال

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

آذربایجان

0 3

پرتغال

20:30 1400/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آذربایجان و پرتغال

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A

آذربایجان

0
1

پرتغال

00:15
1400/01/05
مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه F

پرتغال

2
0

آذربایجان

21:30
1392/01/06
مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه F

آذربایجان

0
3

پرتغال

22:45
1391/06/21

اخبار بازی