بازی نروژ - جبل الطارق

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

نروژ

5 1

جبل الطارق

23:15 1400/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نروژ و جبل الطارق

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

نروژ

3
0

جبل الطارق

00:15
1400/01/05

ویدیوهای بازی نروژ و جبل الطارق

اخبار بازی